Praktiske oplysninger

Skolens kursusforløb er halvårlige med opstart i januar og august. Kurset er et fuldtidsstudium. Vi har en vekselvirkning mellem skemalagt undervisning, tilstillede opgaver og egen øvning.

Turné

Hvert semester afsluttes med en turné, hvor vi spiller koncerter i Danmark og Tyskland. I forårssemestret tager vi til Hamborg, i efterårssemestret til Berlin.

Optagelsesprøve

Vi indkalder kommende ansøgere til efterårssemestret til optagelsprøve i juni og ansøgere til forårssemestreti december.

Hvad du skal til prøven afhænger af hvilket hold, du søger. Læs mere her:

Musikproduktion - Sangskrivning - Jazz - Indie/folk

Priser

Prisen for et forløb (januar- juni eller august - december) afhænger af din alder, bopæl og hvad du lever af.

Hvis du er mellem 17 og 24 år, bor i Århus Kommune er prisen 5.500 kroner. *)

Hvis du er under 17 eller over 24 år og bor i Århus Kommune er prisen 10.000 kroner. **)

Hvis du bor udenfor Århus Kommune er prisen 15.000 kroner.

Hvis du er på kontanthjælp eller dagpenge, kan din sagsbehandler bevilge et ophold.

Er du i tvivl om noget omkring priser og betaling, kan du kontakte vores kontor.

*) Århus Kommune finansierer en del af din undervisning. Du betaler selv 200 kroner om ugen samt bidrag til obligatorisk turné.

**) Århus Kommune finansierer en del af din undervisning. Du betaler selv 425 kroner om ugen samt bidrag til obligatorisk turné.