Fagene afholdes på tværs af grundholdene.

Brugsklaver

Klaverundervisningen foregår på hold. Den kan i høj grad tilrettelægges efter dit niveau og behov. Det - hvad enten du ”bare” har lyst til at lære at spille, eller har brug for at træne discipliner som komposition, prima vista og akkompagnement, til opfyldelse af indgangskrav til konservatorie- og universitetsuddannelserne.

SDS (Sang, dans og spil)

Rytmer kombineret med dans og sang giver forståelse for sammenhængen mellem musik og krop. I undervisningen indgår: rytmetræning, improvisation, flerstemmig sang, sanglege, solo- og gruppedans og percussion.

Brugsguitar

Vi lærer forskellige guitarteknikker til akkompagnement. Materialet er kendte sange, der anvender forskellige strums. Derudover arbejder vi med guitartjek: stemning, strengeskift, alternative stemninger etc.

Teori og hørelære

Grundstenen i denne undervisning er det konstante skifte mellem tavleundervisning og løsning af opgaver. Faget sigter mod at give den nødvendige teoretiske indsigt, som kræves for at musikeren kan improvisere og komponere.

Vi udvider vores musikanalytiske horisont ved at arbejde med akkordteori, intervaller og skalaer.

Vi træner vores øre og nodelæsning med Solmisation, og det nyudviklede rytmesystem Duvidava. Vi lytter af og vokalimproviserer.

Noget af hørelæreundervisningen tager afsæt i Suzuki-metoden, og vi benytter os af et hav af "hørelære-lege".

Denne undervisning er niveauopdelt, i et hold for begyndere, et andet for de mere erfarne og et tredje for meget trænede.

Musikhistorie

Du lærer om musikkens historie fra helt tidlig klassisk musik frem til nutidige genrer. Et udvalg af emner: Hiphop/Techno/House, Rock’n’Roll, Jazz, Heavy Metal, Hippiemusik. Der er mulighed for at foreslå relevante emner til gennemgang.