Fagene afholdes på tværs af grundholdene.

Brugsklaver

Klaverundervisningen foregår på hold. Den kan i høj grad tilrettelægges efter dit niveau og behov. Det - hvad enten du ”bare” har lyst til at lære at spille, eller har brug for at træne discipliner som komposition, prima vista og akkompagnement, til opfyldelse af indgangskrav til konservatorie- og universitetsuddannelserne.

SDS (Sang, dans og spil)

Rytmer kombineret med dans og sang giver forståelse for sammenhængen mellem musik og krop. I undervisningen indgår: rytmetræning, improvisation, flerstemmig sang, sanglege, solo- og gruppedans og percussion.

Brugsguitar

Vi lærer forskellige guitarteknikker til akkompagnement. Materialet er kendte sange, der anvender forskellige strums. Derudover arbejder vi med guitartjek: stemning, strengeskift, alternative stemninger etc.

Teori og hørelære

Her udvider vi vores musikanalytiske horisont ved at arbejde med akkordteori, intervaller, rytmiske opgaver, solmisation (do-re-mi) og skalaer. Denne undervisning er niveauopdelt, i et hold for begyndere, et andet for de mere erfarne og et tredje for meget trænede.

Musikhistorie

Du lærer om musikkens historie fra helt tidlig klassisk musik frem til nutidige genrer. Et udvalg af emner: Hiphop/Techno/House, Rock’n’Roll, Jazz, Heavy Metal, Hippiemusik. Der er mulighed for at foreslå relevante emner til gennemgang.