Tilmelding til Frontsession.

Når du er optaget og selv har bekræftet optagelse, er tilmeldingen bindende, og du skal betale hele beløbet - også selvom du vælger at stoppe, før kurset slutter.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive den endelige tilmelding efter optagelsessamtalen.

Optagelse på Frontsession og placering på hold sker på baggrund af din sammenspilsprøve og samtale. Derudover kigger vi som skole på holdsammensætning og gør os overvejelser omkring de enkelte studerendes udbytte af et ophold på Frontsession. Det er således en samlet vurdering. Vi har ofte flere ansøgere end pladser og det er derfor ikke alle ansøgere, der er pladser til. 

Vælg dit semester:


Forårshold:

  • Roots & Hybrid
  • Jazz Room
  • Musikproduktion
  • R'n'B

Efterårshold:

  • Roots & Hybrid
  • Jazz Wave
  • Musikproduktion
  • Indie

Du skal vælge hvilket hold, du helst vil gå på. Man kan godt skrive flere hold på ved samme prioritet, hvis man ønsker dem lige højt. Man behøver ikke have mere end én prioritet. Vi forsøger at give alle deres første prioritet.

1. prioritet:

2. prioritet:

3. prioritet:

Hovedinstrument:

Biinstrument:


(Angives kun hvis du spiller på det til optagelsesprøven.)

Fulde navn:


CPR-nummer (10 cifre):


Gade/vej og husnummer:


Postnummer:


By:


Mobilnummer (uden mellemrum):


E-mail:


Gentag e-mail:


Ved forløbets start lever du af:

Hvis du har valgt "Andet", så beskriv det her:

Uddannelsesbaggrund: *)

Hvis du har valgt "Anden", så beskriv den her:

Har du påbegyndt en uddannelse, f.eks. en ungdoms- eller videregående uddannelse, men afbrudt den inden færdiggørelse? *)


Hvis ja, så beskriv den her:

Hvad har du lavet det sidste halve år? *)

Hvis du har valgt "Andet", så beskriv det her (rejse, højskole, ??):

Hvad forventer du, at du skal igang med efter daghøjskoleopholdet? *)
Beskriv evt. uddannelse, arbejde eller "andet":

Skriv kort om din musikalske erfaring og din hensigt med at søge ind på skolen: *)


*) Dette felt er ikke obligatorisk.
Jf. Byhøjskolens Personadatapolitik, kapitel 3, er det frivilligt, om du vil udfylde dette felt.

Billede